گروه مترجمین ایران زمین

 

ترجمه متن تخصصی و مقاله ISI انگليسی به فارسی و فارسی به انگليسی آنلاين

اطلاعات حسابهای بانکی ، در گروه مترجمين ايران زمین ترجمه آنلاين متن و مقاله ISI انگليسی به فارسی و فارسی به انگليسی بر اساس صفحه ای 250 کلمه تعيين شده است.


ترجمه متن تخصصی و مقاله ISI آنلاين در دو گروه کيفيتی ترجمه خيلی خوب و ترجمه عالی در دو بخش زبان انگليسی به فارسی و فارسی به انگليسی انجام می پذيرد.در گروه مترجمین ایران زمین به منظور رفاه حال کاربران گرامی دانشجویان و محققین و اساتید تعرفه های متنوع خدمات ترجمه آنلاین متن تخصصی و مقاله ISI در نظر گرفته شده است. ترجمه متون تخصصی و مقاله ISI شما با هر بودجه ای در این گروه قابل انجام است.


علیرغم قیمت ترجمه متنوع، کیفیت ترجمه در سطح عالی قرار دارد. گارانتی سه ماهه کیفت ترجمه متن تخصصی و مقاله ISI نیز در نظر گرفته شده است تا با اطمینان کامل از همراهی گروه مترجمین ایران زمین تا به نتیجه رسیدن ترجمه متن تخصصی و مقاله ISI، سفارش ترجمه خود را به ما بسپارید. کاربران گرامی می توانند از طریق درگاه پرداخت اینترنتی موجود در سایت و یا از طریق خودپردازهای عضو شتاب نسبت به پرداخت هزینه ترجمه اقدام نمایند.


توجه داشته باشيد که مهلت پرداخت هزينه خدمات ترجمه آنلاين متن 48ساعت می باشد و در صورت عدم پرداخت بهای ترجمه در اين مدت، سفارش لغو خواهد شد. در صورتی که در زمان تعيين شده موفق به پرداخت وجه ترجمه متن و مقاله نشديد، گروه را مطلع سازيد تا سفارش ترجمه شما حذف نگردد.اطلاعات حساب بانکی گروه مترجمین ایران زمین

بنام: سعیده شفایی پور

شماره کارت بانکی
9046  7803 3379 6104
شماره حساب  - بانک ملت
4939007727

کاربران
نام کاربری
رمز عبور
برآورد تقریبی قیمت ترجمه
زمینه :
زبان ترجمه :
تعداد کلمات :
کیفیت ترجمه :

لینک های مفید