گروه مترجمین ایران زمین

 
زمینه های ترجمه متن بر اساس میزان تخصصی بودن و پیچیدگی به سه گروه زیر تقسیم شده
و تعرفه هر گروه بطور جداگانه محاسبه و در جدول ارائه شده است.
گروه یک: فنی و مهندسی، مدیریت، ،IT، روانشناسی، علوم انسانی ،
حسابداری و مالی، اسکریپت فیلم، تاریخ، جغرافیا و ...
گروه دو : پزشکی، اسناد تجاری، بیولوژی، صنایع غذایی، هنر، سیاسی، عمران و شهرسازی، ورزشی، حقوق، فقه، فلسفه
گروه سه: ادبیات و زبان شناسی،

قیمت هر صفحه ( ریال)
گروهتعداد صفحاتزمان تحویلخوب(SUITABLE) خیلی خوب(SUPERIER)عالی(EXCELLENT)
گروه11_9حداکثر 4 روز---82000130000
10_20حداکثر 6 روز---80000127500
21_50حداکثر 10 روز---77000124500
51_100حداکثر 15 روز---75000119000
101_200حداکثر 33 روز---70000115000
201_2000حداکثر 90 روز---67000102000
گروه21_9حداکثر4 روز---114000155000
10_20حداکثر 6 روز---110000150000
21_50حداکثر 10 روز---105500145000
51_100حداکثر 15 روز---101000140000
101_200حداکثر 33 روز---92000135000
201_2000حداکثر 90 روز---86000120000
گروه31_9حداکثر 4 روز---152000264000
10_20حداکثر 6 روز---144000255000
21_50حداکثر 10 روز---139000245000
51_100حداکثر 15 روز---130000235000
101_200حداکثر 33 روز---123000220000
201_2000حداکثر 90 روز---114000205000

در ترجمه فوری زمان نصف و قیمت 1.5 برابر می گردد.
هر 250 کلمه یک صفحه استاندارد منظور می گردد.
به قیمت های فوق 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

کاربران
نام کاربری
رمز عبور
برآورد تقریبی قیمت ترجمه
زمینه :
زبان ترجمه :
تعداد کلمات :
کیفیت ترجمه :

لینک های مفید