ترجمه متن تخصصی و مقاله ISI به زبان فرانسوی

ترجمه متن تخصصی و مقاله ISI به زبان فرانسوی – امروزه زبان های محاوره ای مانند زبان فرانسوی نیز همانند زبان انگلیسی جایگاه جهانی را کسب کرده است. انتشار متون علمی و تخصصی به زبان فرانسوی نیز خصوصا برای محققینی که قصد ادامه فعالیت علمی در کشورهای فرانسه زبان را دارند، از اهمیت خاصی برخوردار است. انتشار مقالات خصوصا مقاله ISI به زبان فرانسوی بنحوی که به صورت کامل منظور نویسنده و محقق بیان گردد بسیار حائز اهمیت میباشد.

چنانچه مترجمین از تبحر و تجربه کافی بهمراه تخصص لازم برای ترجمه متن به زبان فرانسوی برخوردار نباشند، محقق دچار مشکل خواهد شد. گروه ترجمه ایران زمین با داشتن تخصص، تبحر و تجربه کافی در زمینه ترجمه از زبان فارسی و انگلیسی به زبان مقصد فرانسوی و گارانتی متن ترجمه شده تا چاپ نهایی در مجلات ISI و ISC و …، در این عرصه جایگاهی خاص را به خود اختصاص داده است.